Vidiniai sprogiai aplinkai WPA-E/Ex

WPA-E-N/Ex II2GExeIIT3 patalpos viduje montuojami ventiliatoriai sprogiai aplinkai skirti naudoti sprogimo pavojaus vietose, kur gali susidaryti sprogi aplinka: degus ir sprogus dujų ir garų pavidalo degiųjų junginių mišinys su oru. Aukštą slėgį išvystantys ventiliatoriai gali būti naudojami su vietinio nutraukimo įrengimais, su filtravimo įrengimais, taip pat ventiliacijos sistemose, kuriuose yra didelis pasipriešinimas.
Ventiliatoriai susideda iš plieninio spiralės formos korpuso, kurio viduje yra aliuminis radialinis sparnuočių žiedas bei jo išorėje sprogiai aplinkai skirtas elektros variklis. Taip pat turi spec. stovą, kuris sugeria vibracijas. Pagamintas laikantis direktyvos 94/9/EC „ATEX“ reikalavimų sprogioms aplinkoms.

Produkto aprašymas

Pramoniniai ventiliatoriai sprogiai aplinka.

Catalogue_WPA-E_Ex_2019-05.pdf

Teirautis tel. 8-614-73308 arba el. paštu: pramone@eurogama.lt